Log in

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání DDM Holice

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání DDM Holice

 

Dne 26. dubna 2020 jsme Vás informovali o řešení současné mimořádné situaci. Situace se změnila a usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 (příloha 6) byla k 11. květnu 2020 obnovena činnost středisek volného času.

Z tohoto důvodu i DDM Holice znovuotevře kroužky, u kterých to bude organizačně možné (příloha 2). Činnost těchto kroužků bude opětovně zahájena 11. 5. a potrvá do 30. 6. 2020. V tomto případě budou kroužky řádně dokončeny a nelze účastníkům vracet poměrnou část školného a to ani tomu, kdo se rozhodne možnosti nevyužít. Z organizačních důvodů je možné, že dny a časy schůzek nebudou odpovídat stavu před vyhlášením mimořádných opatření, který je uveden v příloze 2. Pro zjištění předběžného zájmu bude ve čtvrtek 7. 5. každému účastníkovi zaslán dotazník (příloha 3) s žádostí o vyplnění do pátku 8. 5. a zaslání na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Čas nás díky překotnému průběhu vládních rozhodnutí tlačí, proto prosíme o rychlou reakci. U kroužků využívajících městskou sportovní halu musí být ještě splněna podmínka ukončení uzavření sportovišť v Holicích Krizovým štábem města. K tomu by mělo dojít v pondělí 11. 5. V případě, že se tak nestane, situaci budeme operativně řešit, ale zatím předpokládáme v otevření sportoviště veřejnosti.

 

U kroužků, které se z organizačních důvodů v tomto školním roce již neotevřou (příloha 4), bude do konce měsíce května vráceno již dříve avizovaných 30 % úplaty, protože překážka pro nedokončení kroužků je na straně DDM. Prosíme účastníky těchto zrušených kroužků, aby přiložený dotazník nevyplňovali.

 

Pro účastníky obnovených kroužků jsou nastavena pevná pravidla. Nejpozději při první účasti na schůzce kroužku je nutno odevzdat čestné prohlášení (příloha 5). Toto prohlášení lze též zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bez tohoto nemůže být nikdo vpuštěn. Při činnostech v DDM se musí každý účastník řídit manuálem MŠMT (příloha 1) a manuálem DDM Holice (příloha 7).

 

 

V Holicích dne 6. května 2020

 

                                                                                   Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

 

 

Stáhnout přílohy:

Naposledy změněno středa, 06 květen 2020 19:21

Log in or Sign up